Thundercats
Player Points Ints Sacks TD Passes MVP
Dave Spackman   0 0 0 2 0
Dave Zmoznski   8 1 0 0 0
Frank Katradis   0 1 0 0 0
Giorgio Mikos   6 0 2 0 0
Jack Whitter   0 0 2 0 0
Jamie Whitter   6 0 0 0 0
Keitel Burry   2 0 0 0 0

 
OPC
Player Points Ints Sacks TD Passes MVP
Daniel Oliveira   0 0 3 0 0

 
Offensive MVP:
Deffensive MVP:
Most Sportsmanlike:
Game MVP:Offensive MVP:
Deffensive MVP:
Most Sportsmanlike:
Game MVP: